Duomenų valdytojas

UAB Press Express, kodas 110803787, registracijos adresas M. Sleževičiaus g. 7, Vilnius (toliau – „Bendrovė”).

Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) yra skirta asmenims (toliau – „Duomenų subjektams“), kurie naudojasi Bendrovės paslaugomis ir produktais arba lankosi interneto svetainėje www.prenumeruoti.lt.
Privatumo politika nustato ir apibrėžia asmens duomenų tvarkymo ir rinkimo tikslus bei tvarką, renkamų asmens duomenų apimtį, informuoja Duomenų subjektus, kokias teises jie turi.
Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą svetainėse, Duomenų subjektas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis. 

Asmens duomenų tvarkymas

Bendrovė renka ir tvarko Jūsų duomenis vadovaudamasi ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
Jūsų tvarkomų duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate, kai perkate produktus, užsakote ir (ar) naudojatės paslaugomis, ar registruojatės svetainėje.
Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant įvykdyti sutartį (užtikrinti paslaugų teikimą); asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso.
Bendrovė siekia, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų. 

Duomenų šaltiniai

Bendrovė tvarko Jūsų pateiktus duomenis, kai Jūs naudojatės Bendrovės paslaugomis (WIFI, skambinate telefonu, elektroninį laišką, užsisakote paslaugas) arba svetaine (apsilankote interneto svetainėje).
Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos, pavyzdžiui, sąskaitų išrašymas, negalės būti suteiktos, jei asmens duomenys nebus pateikti. 

Bendrovė asmens  duomenis renka ir tvarko šiais pagrindiniais tikslais:


a) prekių užsakymo ir pristatymo tikslais tvarkomi šie asmens duomenys: vardąs, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekės užsakymo data;
b) sąskaitų išrašymo ir apskaitos tikslais tvarkomi šie asmens duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė,  adresas, elektroninio pašto adresas, užsakymo informacija;
c) prašymų ir atsiliepimų administravimo tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
d) tinklalapio prenumeruoti.lt žinomumo skatinimo: tvarkome asmens duomenis, gautus per socialinius tinklapius.
Norėdami sužinoti daugiau apie tvarkomų asmens duomenų kategorijas, galite kreiptis į Bendrovę  skyriuje „KREIPIMOSI Į BENDROVĘ TVARKA, JUMS ĮGYVENDINANT DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES“ aprašyta tvarka;

e) rinkodaros tikslais tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

Duomenų tvarkymo terminas

Asmens duomenys tvarkomi tiek laiko, kiek reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, bet ne ilgiau nei 5 metus. Tačiau asmens duomenys, kuriuos tvarkyti įpareigoja atitinkami teisės aktai, tvarkomi ne trumpiau nei nurodyta minėtuose teisės aktuose. 

Duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

1. Bendrovė kaupia Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais tik su Jūsų patvirtinimu.
1.1. Patvirtinęs (-usi) naujienlaiškio bei akcijinių pasiūlymų prenumeratą, Jūs sutinkate, kad elektroniniu paštu būtų siunčiami tiesioginės rinkodaros pranešimai siekiant supažindinti su naujausiais produktais, naujienomis bei vykdomomis akcijomis.
1.2. Jūs bet kada turite teisę atsisakyti Jums siunčiamų tiesioginės rinkodaros pranešimų, pranešdami mums el. paštu info@prenumeruoti.lt arba paspaudę prenumeratos atsisakymo nuorodą, esančią Bendrovės siųsto naujienlaiškio apačioje, taip pat svetainės www.prenumeruoti.lt asmeniniame profilyje pakeisdami Naujienlaiškio prenumeratos nustatymus.
1.3. Jums atsisakius tiesioginės rinkodaros pranešimų, asmens duomenų tvarkymo nustatymai yra atnaujinami ir pranešimai nebeteikiami.

Vaizdo duomenys   

Vaizdo stebėjimą organizuojame taip, kad į stebėjimo lauką nepakliūtų didesnė nei būtina Bendrovės teritorija (patalpa, patalpos dalis). Vaizdo stebėjimas patalpose ir/arba teritorijose, skirtose asmenų privačiam naudojimui, t.y. tualetuose, dušuose, persirengimo kabinose ir pan. nevykdomas. 

Vaizdo įrašai gali būti naudojami ir įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams atskleisti ir perduodami tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims.

Vaizdo įrašus gali būti leidžiama peržiūrėti Jūsų prašymu, jei vaizdo įrašas yra susijęs su Jumis ir duomenų saugojimo terminas nėra pasibaigęs. Esant būtinybei, vaizdo įrašai gali būti perduoti teisėsaugos institucijoms gavus rašytinį teisėsaugos institucijų prašymą ar reikalavimą pateikti duomenis. Jei vaizdo įrašai peržiūrimi ne teisėsaugos institucijų, teismo patalpose, vaizdo įrašų peržiūra turi vykti uždaroje Bendrovės patalpoje. Tokioje peržiūroje turi teisę dalyvauti duomenų subjektas; atsakingas Bendrovės darbuotojas; teisėsaugos institucijų atstovai. Jūsų prašymu, gali būti pateiktos vaizdo įrašo nuotraukos, vaizdo įrašas Jūsų arba Bendrovės laikmenoje. 

Vaizdo įrašus mes saugome nuo 30 iki 60 dienų kalendorinių dienų. Jei manysime, kad stebėjimo medžiagoje yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, reikalingi vaizdo duomenys (epizodai) perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi visą laiką, kol egzistuoja objektyvus poreikis.

Jei kandidatuojate į darbo vietą

Vykdydami darbuotojų atranką mes prašome pateikti šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, geografinę buvimo vietą (miestą), telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenimo aprašymą (CV). Jeigu Jūs apie save pateiksite daugiau informacijos, tai suprasime kaip aiškiai išreikštą Jūsų sutikimą tvarkyti tokius papildomai pateiktus duomenis.

Jei Jūs į mus kreipsitės per LinkedIn ar kitą socialinį tinklą, mes taip pat tvarkysime Jūsų LinkedIn ar kito profilio viešus duomenis ar duomenis, kuriais Jūs su mumis pasidalinsite bendraudami per LinkedIn socialinį tinklą.

Jūsų sutikimu, Jūsų duomenis saugosime kandidatų (potencialių darbuotojų) duomenų bazėje ne ilgiau nei vienerius metus. Visą duomenų saugojimo laikotarpį mes galėsime vertinti Jūsų kandidatūrą bei teikti Jums pasiūlymus į darbo vietas. Suėjus šiam terminui Jūsų duomenis sunaikinsime. Savo sutikimą bet kuriuo metu galite atšaukti, pranešdami adresu info@prenumeruoti.lt . 

Tvarkomų duomenų teikimas kitiems subjektams 

1. Kad Jus pasiektų užsakyta prekė ar prenumeruojamas leidinys, privalome pasidalinti Jūsų asmeniniais duomenimis su šiais trečiaisiais asmenimis:
1.1. Su leidėjais. Jei leidinys yra prenumeruojamas, siekdama užtikrinti tinkamą leidinių prenumeratos paslaugos užsakymo vykdymą, Bendrovė suteikia leidėjams reikiamus prenumeratos pirkėjo ar prenumeratos gavėjo duomenis (vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, leidinio užsakymo laikotarpį ).
1.2. Su pristatymo tarnybomis. Užsakytas prekes pristatome Jūsų pasirinktu būdu per Jūsų pasirinktą pristatymo tarnybą. Siekdama užtikrinti sklandų užsakytų prekių pristatymą, Bendrovė pristatymo tarnybai suteikia asmeninius Jūsų duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį).
1.3. Finansinėms įstaigoms. Siekdama užtikrinti sklandų užsakymo apmokėjimą, Bendrovė suteikia asmeninius Jūsų duomenis (vardą, pavardę, mokėjimo sumą) bankams ar kitoms finansinėms įstaigoms.
2. Bendrovė tvarkomus duomenis be išankstinio asmens (Duomenų subjekto) sutikimo, gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka arba teisėsaugos institucijoms, siekiant ištirti teisės aktų pažeidimus, taip pat Bendrovės teisininkams (ginčo atveju), skolų išieškojimo įmonėms, kitiems konsultantams. 
2.1. Bendrovė gali teikti duomenis teismui arba valstybės institucijoms atsakydama į jų prašymus ir tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį/ liudijimą.
2.2. Bendrovė gali teikti duomenis bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas arba reikalavimo teisę į skolą perimančioms bendrovėms.

Duomenų tvarkytojai

Duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys svetainės „hostingo“, duomenų centro ir/arba serverių nuomos paslaugas, rinkodaros ir ryšių su klientais valdymo sistemos bei kitas paslaugas.
Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų pateiktus duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė, pasitelkdama duomenų tvarkytojus, siekia užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Jūsų asmens duomenis paslaptyje.

Duomenų saugumas

Bendrovė įgyvendina ir nuolat atnaujina atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Jūsų duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

Slapukai

Siekdami pagerinti naršymą Bendrovės svetainėse, naudojame slapukus (angl. „cookies“) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos asmens kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainės naudotojo elgesį, analizuoti tendencijas tobulinti svetainę ir teikiamas paslaugas.
Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.
Kai įrašomi funkciniai, stebėjimo, reklaminiai slapukai ir (ar) trečiosios šalies slapukai mes prašome Jūsų sutikimo. Kai įrašomi būtinieji slapukai, juos naudojame teisėto intereso pagrindu ir Jūsų sutikimo dėl tokių slapukų įrašymo neprašome. Jei Jūsų sutikimą jau gavome, ateityje pakartotinai naudojant tą patį slapuką tuo pačiu tikslu sutikimo dar kartą neprašysime. Tai galioja ir trečiųjų šalių naudojamų slapukų atžvilgiu. 
Daugiau informacijos apie slapukus pateikiama čia: http://www.allaboutcookies.org, https://policies.google.com/technologies/ads.
Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį pateikiama žemiau.   Jeigu mūsų svetainėje yra nuorodos į kitas svetaines, kurios taip pat naudoja slapukus, jie čia neapibūdinti. 
Prenumeruoti.lt svetainėje naudojami slapukai:

SlapukasGaliojimasAprašymas
rc::a Nuolatinis Tai slapukas, leidžiantis atskirti žmogų ir paieškos sistemas.
cookie_ue 1 metus. Slapukas renka informaciją apie vartotojus sutikusius su įmonės slapukų politika ir yra naudojamas atskirti vartotojus, kuriems slapukų politikos pranešimas nebuvo parodytas.
rc::c Sesijos metu Tai yra google.com slapukas, leidžiantis atskirti žmogų ir paieškos sistemas.
_ga 2 metai. Slapukas saugantis sesijos ID, naudojamas svetainės funkcionalumui pagerinti (pvz: krepšelio turinio išsaugojimui)
_ga_# 2 metai. Naudoja „Google Anlytics“, statistikos duokenų rinkimui, kiek kartų vartotojas lankėsi svetainėje, pirmo ir paskutinio apsilankymo datos.
_fbp 3 mėn. Naudoja „Facebook“, reklamos produktų seriją, pvz., Siūlymus realiuoju laiku iš trečiųjų šalių reklamuotojų.
tr Sesijos metu Naudoja „Facebook“, reklamos produktų seriją, pvz., Siūlymus realiuoju laiku iš trečiųjų šalių reklamuotojų.
PrestaShop-# 19 dienų. Sveitainės pasirinkimų slapukas.

Informacija apie Bendrovės socialiniame tinkle Facebook naudojamus slapukus pateikta čia, apie socialiniame tinkle Instagram pateiktus slapukus rasite čia.

Nuorodos į kitas svetaines

Vartotojų patogumui ir informacijai Svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines. Bendrovė neprisiima atsakomybės už tokių svetainių privatumo politikos nuostatas, pateiktos informacijos turinį bei veiklą. Rekomenduojama susipažinti su kiekvienos svetainės privatumo politikos nuostatomis atskirai. 

Socialinė žiniasklaida

Mes esame sukūrę ir valdome paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse Instagram ir Facebook. Visą informaciją -, kurią Jūs  pateiksite socialinės žiniasklaidos tinkluose Instagram ir  Facebook (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums aplankius mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant informaciją gaunamą socialinių tinklų valdytojų naudojamų slapukų pagalba), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Todėl rekomenduojame perskaityti socialinio tinklo valdytojų privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.
Kaip Bendrovės socialinių paskyrų administratorius mes parenkame atitinkamus nustatymus, atsižvelgdami į savo tikslinę auditoriją ir į veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinio tinklo valdytojas suteikdamas mums galimybę sukurti paskyrą socialiniame tinkle ir ją administruoti gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus -, nustatymus. Todėl Bendrovė negali įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinio tinklo valdytojas Bendrovei sukūrus paskyrą socialiniame tinkle. Visi tokie nustatymai, tiek parinkti mūsų, tiek nustatyti socialinio tinklo valdytojo, gali turėti įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymui naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis,lankantis mūsų paskyroje ar skaitant mūsų pranešimus socialinės žiniasklaidos tinkle. Net, jei Jūs tik žiūrite į mūsų pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėse, socialinio tinklo valdytojas gali gauti tam tikrą asmeninę informaciją (pvz.: kokiu galiniu įrenginiu Jūs naudojatės ir koks Jūsų IP adresas). 
Paprastai, socialinio tinklo valdytojas Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti mums pasirinkus papildomus paskyros nustatymus), tvarko socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais, remdamasis socialinio tinklo valdytojo privatumo politika. Tačiau Jums naudojantis socialiniu tinklu, bendraujant su Bendrove per socialinį tinklą, apsilankant Bendrovės paskyroje socialiniame tinkle ar stebint Bendrovės įrašus jame, Bendrovė gauna informaciją apie Jus. Mūsų gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo mūsų parinktų paskyros nustatymų, susitarimų su socialinio tinklo valdytoju dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinio tinklo valdytojo nustatytų slapukų.
Daugiau informacijos apie socialinio tinklo Facebook privatumo politiką galite rasti čia
Daugiau informacijos spie socialinio tinklo Instagram privatumo politiką galite rasti čia.

Duomenų subjektų teisės

Teisę žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą. Kai mes gauname informaciją tiesiogiai iš Jūsų apie asmens duomenų tvarkymą mes Jus informuojame asmens duomenų gavimo metu: žodžiu (jei su Jumis bendraujame tik žodžiu, pvz. telefonu); raštu (mes laikome, kad elektroniniu paštu Jums siunčiama informacija yra teikiama raštu).
Teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami.
Gavę Jūsų prašymą, nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, mes patikrinsime, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Bendrovėje, ar ne. Nustatę, kad Jūsų asmens duomenis mes tvarkome, pateiksime Jums informaciją apie tvarkomus asmens duomenis ir tvarkomų asmens duomenų kopiją elektroniniu formatu ar popierinėje laikmenoje.
Prireikus, mes galime pratęsti laikotarpį atsakymui pateikti, atsižvelgdami į Jūsų prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie tai mes informuosime Jus atskirai. Mums nusprendus pratęsti laikotarpį atsakymui pateikti, dėl tokio pratęsimo Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.
Paprastai informaciją Jums teiksime nemokamai. Jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, arba, jei Jūs pageidausite tvarkomų asmens duomenų kopiją gauti kita forma nei Bendrovės parengta elektroninėje ar popierinėje formoje, mes turime teisę imti mokestį, kurį sudarys Bendrovės patirtos informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracinės išlaidos.
Jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, mes turime teisę atsisakyti vykdyti Jūsų prašymą.
Jūsų prašymu informacija gali būti pateikiama žodžiu, leidžiant susipažinti su dokumentu, pateikiant pažymą, dokumento išrašą ar popierinę dokumento kopiją, elektroninę laikmeną, prieigą prie informacijos rinkmenos. Jei savo prašyme nenurodysite informacijos pateikimo formos, informaciją Jums pateiksime tokia pat forma, kokia buvo gautas prašymas. 
Prašyti ištaisyti asmens duomenis  bei sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis, Jūs nustatysite, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Mes nedelsdami pranešime Jums apie Jūsų prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą. Mes taip pat informuosime duomenų gavėjus apie Jūsų prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sudėtinga. Tokiu atveju Jūsų prašymu, mes pateiksime Jums informaciją apie tokius duomenų gavėjus.
Teisę reikalauti sunaikinti asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymo veiksmus, tuo atveju, kai susipažinęs su savo asmens duomenimis, duomenų subjektas nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai. Mes nedelsdami pranešime Jums apie Jūsų prašymu atliktą ar neatliktą duomenų tvarkymo apribojimą. Asmens duomenys, kurių tvarkymas apribotas, yra saugomi. Prieš apribojimo panaikinimą, mes Jus informuosime elektroninių ryšių priemonėmis. Mes taip pat informuosime duomenų gavėjus apie Jūsų prašymu apribotą duomenų tvarkymą, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Tokiu atveju Jūsų prašymu, mes pateiksime Jums informaciją apie tokius duomenų gavėjus. 
Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni. Jums išreiškus nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, tolesnis duomenų tvarkymas atliekamas tik tuo atveju, jeigu motyvuotai nusprendžiama, kad priežastys, dėl kurių atliekamas asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba jeigu Jūsų asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
Teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Jūs bet kada turite teisę atsisakyti Jums siunčiamų tiesioginės rinkodaros pranešimų, pranešdami mums el. paštu info@prenumeruoti.lt arba paspaudę prenumeratos atsisakymo nuorodą, esančią Bendrovės siųsto naujienlaiškio apačioje, taip pat svetainės www.prenumeruoti.lt asmeniniame profilyje pakeisdami Naujienlaiškio prenumeratos nustatymus.
Teisę atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo. Jūs bet kada turite teisę atšaukti visus savo sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų Bendrovei pateiktas sutikimas.
Teisę „būti pamirštam“. Mes turime teisę atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą teisės aktuose nustatytais atvejais, įskaitant bet neapsiribojant Reglamento 17 straipsnio 3 dalyje aptartais atvejais. Jeigu Jūsų prašymą tenkinsime ir asmens duomenys (ištrinti pagal Jūsų prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, šiuos duomenų gavėjus apie tai informuosime, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Jūsų prašymu pateiksime informaciją apie tokius duomenų gavėjus. 
Teisę į duomenų perkeliamumą. Jūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų pateikti asmens duomenys (jeigu jie tvarkomi sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis) būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui ar perduoti Jums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (jeigu tai yra techniškai įmanoma). Kreipdamiesi į mus dėl teisės į duomenų perkeliamumą, Jūs turite nurodyti ar pageidaujate, kad Jūsų asmens duomenys būtų perduoti Jums ar kitam duomenų valdytojui. Jei Jūsų prašymą tenkinsime ir Jūs pageidausite, kad duomenys būtų perduoti skaitmeninėje laikmenoje, pateiksime Jums Bendrovės tvarkomus Jūsų asmens duomenis vienkartinio įrašymo kompaktiniame diske, Jums kompensuojant šios laikmenos įsigijimo kainą. Teisės į duomenų perkeliamumą Jūs neturite tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose. Jūsų prašymu perkelti asmens duomenys nėra automatiškai ištrinami. Jeigu Jūs to pageidaujate, turite kreiptis į Bendrovę dėl teisės reikalauti ištrinti duomenis („teisės būti pamirštam“) įgyvendinimo. 
Teisę nesutikti, kad duomenų subjektui būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą. Jūs turite teisę žinoti ir būti informuotas pagal kokią logiką asmens duomenys tvarkomi automatiškai ir kokios galėtų būti tokio asmens duomenų tvarkymo pasekmės, kai duomenys tvarkomi tik automatizuotu būdu. Jums kreipusis dėl automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamo sprendimo (jei tokius sprendimus Bendrovė priimtų Jūsų atžvilgiu) peržiūros, mes atliksime išsamų visų svarbių duomenų, įskaitant ir Jūsų pateiktos informacijos, vertinimą. 
Teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar kompetentingam teismui. Mūsų veiksmus ar neveikimą, susijusį su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, galite apskųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, el. pašto adresas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt), taip pat kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui. Bendrovės veiksmus ar neveikimą Jūs turite teisę skųsti pats arba per tinkamai įgaliotą atstovą ar ne pelno įstaigą, organizaciją ar asociaciją, atitinkančią Reglamento 80 straipsnio reikalavimus. 
Teisę į kompensaciją už žalą, patirtą dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo. Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrę materialinę ar nematerialinę žalą, Jūs turite teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo galite kreiptis į kompetentingą Lietuvos Respublikos teismą.

Kreipimosi į bendrovę tvarka, Jums įgyvendinant duomenų subjekto teises

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Jūs turite teisę žodžiu arba raštu, pateikdami prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais. Į Bendrovę Jūs taip pat galite kreiptis šiais būdais: telefonu: (8 5) 230 4402; elektroniniu paštu: info@prenumeruoti.lt  ; atvykti į bendrovę (M. Sleževičiaus g. 7, LT-06326 Vilnius). Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: rusne@duomenuapsauga.eu Žalgirio g. 94, Vilnius, MB Asmens duomenų apsauga. 
Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiatės žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, Jūs turite patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, negalėsime priimti Jūsų prašymų ir Jūsų duomenų subjekto teisės nebus įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu kreipiatės dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento 13 ir 14 straipsnius.
Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo nusprendėte kreiptis raštu, pateikdami prašymą paštu, kartu su prašymu turite pateikti notaro ar kita teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 
Jeigu Jūsų asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, yra pasikeitę, kartu turite pateikti dokumentų, patvirtinančių šių duomenų pasikeitimą, kopijas; jeigu jos siunčiamos paštu, tuomet turi būti patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.
Jeigu nusprendėte pateikti prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Ši nuostata netaikoma, jeigu kreipiatės dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento 13 ir 14 straipsnius.
Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodyti Jūsų vardas, pavardė, adresas  ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti, ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.
Savo teises galite įgyvendinti pats arba per atstovą. Jei nusprendėte savo teises įgyvendinti per atstovą, Jūsų atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais Jūsų atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat Jūsų vardą, pavardę ir nurodyti kitus duomenis, kurie reikalingi duomenų subjekto tinkamam identifikavimui bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. 
Jei mums kiltų abejonių dėl Jūsų tapatybės, duomenų, mes turime teisę prašyti papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.
Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, Jūs turite teisę kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną. Kreipiantis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną paštu, rekomenduojame ant voko užrašyti, kad korespondencija skirta Bendrovės duomenų apsaugos pareigūnui.
Jei Jūs kreipdamiesi į mus nesilaikote šiame skyriuje nurodytos tvarkos, mes informuosime Jus apie tai ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Jūsų kreipimosi gavimo dienos ir nurodysime trūkumus. Jei nurodytų trūkumų neištaisysite ar neinformuosite Bendrovės apie priežastis, kodėl nurodyti trūkumai negali būti pašalinti, Jūsų prašymo mes nenagrinėsime.
Esant objektyvioms aplinkybėms, dėl kurių nurodyti trūkumai negali būti pašalinti, įvertinę tokias aplinkybes mes galime nuspręsti priimti Jūsų prašymą ir jį nagrinėti.
Mes nelaikysime, kad Jūsų prašymas yra su trūkumais, jei kreipdamiesi raštu Jūs nesilaikėte prašymo formos, nurodytos šiame Privatumo politikos skyriuje.

Kitos nuostatos

Bendrovė gali savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje.
Savo paskyrą galite pašalinti čia.

Savo slapukus galite pašalinti čia.